Elinstallation

Vi optimerar dina elinstallationer

Eskilstuna Eloptimering finns på Mossebovägen 23 och är ett
elinstallationsföretag. Vi utför elservice, styr- och reglerteknik,
skåpbyggnationer och elritningar (CAD).

Elinstallation

Inom elinstallation är mina tjänster:

• belysning,
• kraft,
• tele,

• larmanläggningar,
• porttelefoner,
• kodlås,

• passersystem.

Styr och regler

Inom styr- och reglerteknik erbjuder jag:

• ventilation,

• undercentraler,

• kylanläggningar

• temperaturövervakning.

Övriga tjänster

Förutom allt detta erbjuder jag skåpbyggnation och CAD. Gällande det sistnämnda utför jag elritningar och eldokumentation. Jag säljer elmaterial i samband med installationer.

Kontakta oss

tfn: 070-565 11 55

(vardagar mellan kl. 8–16)

e-post: info@eloptimering.se 
eller ekonomi@eloptimering.se

besöksadress: Mossebovägen 23, Eskilstuna

Samarbetspartners